How do you say mathematics in Serbian?
— математика; Математика; Портал:Математика


Examples of category for mathematics in Serbian
fieldpašnjak (m), polje (n)
imagepredstava
mapzemljovid
planestrug; rende
reflectionodbles (m), odsjaj (m), odblesak (m), odraz (m)
symmetrysimetrija (f)