How do you say mathematics in Albanian?
— matematika


Examples of category for mathematics in Albanian
arithmeticaritmetikë
balancebilanc
closedmbyllur
developzhvilloj
expressionfytyrë
fieldsferë, fushë
figurenjesh, njeri qe dallohet nga te tjeret.
functionfunksion
geometrygjeometri (f)
opençel; hap
planezdrukth (m)
translationpërkthim