How do you say mathematics in Norwegian Bokmal?
— matematikk; Matematikk


Examples of category for mathematics in Norwegian Bokmal
algebraalgebra
equationlikning
expressionuttrykk (n); (m)
fieldåker (m)
functionfunksjon (m)
geometrygeometri (f)
openåpne; lukke opp
Generic synonyms for mathematics in Norwegian Bokmal
sciencevitenskap
Category relationships for mathematics in Norwegian Bokmal
sciencevitenskap