How do you say law in Armenian?
— օրենք (ōrenkʿ)


Related synonyms for law in Armenian
policeոստիկանություն (vostikanut'yun)
Generic synonyms for law in Armenian
philosophyփիլիսոփայություն (p’ilisop’ayut’yun)
Examples of category for law in Armenian
adjectiveածական (açakan)
answerպատասխան (patasxan)
billկտուց (ktuc’)
divorceամուսնալուծություն (amusnaluçut’yun); ապահարզան (apaharzan)
freedom of speechխոսքի ազատություն (xosk’i azatut’yun)
giveտալ (tal)
lawyerփաստաբան (p'astaban); իրավաբան (iravaban)
opinionկարծիք (karçik')
partyերեկույթ (erekuyt’); փարթի (p’art’i)
passportանձնագիր (anjnagir)
sentenceնախադասություն (naxadasut’yun)
useօգտագործել (ògtagorçel)
Member holonyms for law in Armenian
policemanոստիկան (vostikan)
Derivative terms for law in Armenian
lawyerփաստաբան (p'astaban); իրավաբան (iravaban)
policeոստիկանություն (vostikanut'yun)