How do you say opinion in Armenian?
— կարծիք (karçik')


Related synonyms for opinion in Armenian
thoughtմիտք (mitk’); գաղափար (gaġap’ar)
Generic synonyms for opinion in Armenian
ideaմիտք (mitk’); գաղափար (gaġap’ar)
thoughtմիտք (mitk’); գաղափար (gaġap’ar)
Specialized synonyms for opinion in Armenian
ideaմիտք (mitk’); գաղափար (gaġap’ar)
mindբանականություն (banakanut’yun); խելք (xelk’)
politicsքաղաքականություն (k'aġak'akanut'yun)
Category relationships for opinion in Armenian
lawօրենք (ōrenkʿ)
Derivative terms for opinion in Armenian
thinkմտածել (mtaçel); խորհել (xorhel)