How do you say kingdom in Czech?
— království (n)


Related synonyms for kingdom in Czech
landzemě (f)
Generic synonyms for kingdom in Czech
countryvenkov (m)
landzemě (f)
monarchymonarchie (f)
spherekoule (f)
Derivative terms for kingdom in Czech
kingkrál (m)