How do you say country in Czech?
— venkov (m)


Related synonyms for country in Czech
landzemě (f)
Generic synonyms for country in Czech
peoplelid (m); lidé; národ (m)
Specialized synonyms for country in Czech
centerstřed (m)
eyeoko (n)
heartsrdce (n)
kingdomkrálovství (n)
openotevřený (m)
powersíla (f)
turkeykrocan (m); krůta (f)
Terms within for country in Czech
landzemě (f)