How do you say help in Polish?
— pomocy!, ratunku!


Related synonyms for help in Polish
serviceusługa (f)
Generic synonyms for help in Polish
betterlepszy (m)
workpracować
Specialized synonyms for help in Polish
handręka (f); dłoń (f)
serviceusługa (f)
thanksdziękuję; dzięki