How do you say service in Polish?
— usługa (f)


Related synonyms for service in Polish
helppomocy!, ratunku!
Specialized synonyms for service in Polish
armyarmia (f); wojsko (n)
churchkościół (m)
standstać
Generic synonyms for service in Polish
goiść, chodzić, jechać ('by vehicle')
helppomocy!, ratunku!
runbiegać
workpracować
writerpisarz (m); pisarka (f)