How do you say bear in Armenian?
— արջ (arǰ)


Related synonyms for bear in Armenian
birthծնունդ (çnund)
carryտանել (tanel); կրել (krel)
haveունենալ (unenal)
standկանգնել (kangnel)
stomachփոր (p’or)
Specialized synonyms for bear in Armenian
carryտանել (tanel); կրել (krel)
dropկաթիլ (katʻil)
fruitպտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar)
lambգառ (gaṙ)
pigխոզ (xoz)
polar bearսպիտակ արջ (spitak arǰ)
seedսերմ (serm)
swallowկուլ տալ (kul tal)
twinերկվորյակ (erkvoryak)
Generic synonyms for bear in Armenian
birthծնունդ (çnund)
carryտանել (tanel); կրել (krel)
haveունենալ (unenal)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
Related verbs for bear in Armenian
birthծնունդ (çnund)
carryտանել (tanel); կրել (krel)
haveունենալ (unenal)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
Derivative terms for bear in Armenian
birthծնունդ (çnund)
carryտանել (tanel); կրել (krel)
continentմայրցամաք (mayrc'amak')
Antonyms for bear in Armenian
bullցուլ (c’ul)