How do you say answer in Dutch?
— antwoord (n)


Related synonyms for answer in Dutch
dodoen
Generic synonyms for answer in Dutch
bezijn
matchlucifer (m); zwavelstokje (n)
meetontmoeten; treffen
sayzeggen; luiden; opzeggen
workwerken
Category relationships for answer in Dutch
lawwet (m)
Antonyms for answer in Dutch
questionvraag (f)