How do you say young in Thai?
— เด็ก (dèk); หนุ่ม (nùm); สาว (săao)


Related synonyms for young in Thai
newใหม่ (mài); สด (sòht)
Generic synonyms for young in Thai
animalสัตว์ (sàt)
Specialized synonyms for young in Thai
orphanเด็กกำพร้า (dèk gam práa)
Similar to for young in Thai
earlyเนิ่นๆ (nêrn nêrn); เนิ่น (nêrn)
newใหม่ (mài); สด (sòht)
smallเล็ก (lék)
Attributes for young in Thai
ageอายุ (aayú)
Also for young in Thai
newใหม่ (mài); สด (sòht)
Antonyms for young in Thai
oldแก่ (gàe)