How do you say writer in Vietnamese?
— nhà văn


Specialized synonyms for writer in Vietnamese
ghostma, ma quỉ, hồn người chết quái tượng
journalistnhà báo; ký giả
dayban ngày
fordchỗ cạn
grasscỏ
greymàu xám
huntsăn bắn
sandcát
servicecây thanh lương trà
singerca sĩ
snowtuyết
whitebạch
Derivative terms for writer in Vietnamese
writeviết