How do you say wood in Vietnamese?
— Gỗ


Related synonyms for wood in Vietnamese
forestrừng
Specialized synonyms for wood in Vietnamese
ashtro
beechcây gie gai
cherrydâu tây
chestnuthạt dẻ
driverngười lái
firlinh sam
flutesáo
oliveô liu
pinethông
poplardương
spoonthìa
sprucevân sam
Generic synonyms for wood in Vietnamese
botanythực vật học
clubcâu lạc bộ, CLB
windgió
painterhọa sĩ
writernhà văn
Member holonyms for wood in Vietnamese
treecây
Derivative terms for wood in Vietnamese
forestrừng