How do you say waiter in Ukrainian?
— офіціант (m) (oficiánt); офіціантка (f) (oficiántka); кельнер (m) (kél’ner)


Specialized synonyms for waiter in Ukrainian
waitressофіціантка (f) (oficiántka); кельнерка (f) (kél’nerka)
Generic synonyms for waiter in Ukrainian
personособа (f) (osóba); персона (f) (persóna); людина (f) (ljudyná); чоловік (m) (čolovík)
someoneхтось (xtos')
soulдуша (f) (dušá)
Derivative terms for waiter in Ukrainian
waitчекати (čekáty)