How do you say vacuum in Vietnamese?
— Chân không


Generic synonyms for vacuum in Vietnamese
cleansạch sẽ; sạch
partphần
spacekhông gian; khoảng không; vũ trụ