How do you say translate in Norwegian Bokmal?
— oversette


Related synonyms for translate in Norwegian Bokmal
readlese
understandforstå; skjønne; kunne
Generic synonyms for translate in Norwegian Bokmal
findfinne
understandforstå; skjønne; kunne
Category relationships for translate in Norwegian Bokmal
geometrygeometri (f)
physicsfysikk (m)
Derivative terms for translate in Norwegian Bokmal
interpretertolk