How do you say toe in Slovak?
— prst (m)


Generic synonyms for toe in Slovak
forcesila (f)
partčasť (f)
rambaran (m)
walkísť; ísť krokom; ísť peši
Group relationships for toe in Slovak
footnoha (f)
hoofkopyto (n)