How do you say string in Czech?
— provázek (m); šňůra (f)


Related synonyms for string in Czech
chainřetěz (m)
threadnit (f); vlákno (n)
trainvlak (m)
Specialized synonyms for string in Czech
violinhousle (f)
Generic synonyms for string in Czech
changezměna (f)
necklacenáhrdelník (m)
takevzít
Category relationships for string in Czech
musichudba (f); muzika (f)
Related verbs for string in Czech
runběžet; běhat
Derivative terms for string in Czech
threadnit (f); vlákno (n)