How do you say someone in Swedish?
— någon


Related synonyms for someone in Swedish
personperson
soulsjäl
Generic synonyms for someone in Swedish
organismorganism
Group relationships for someone in Swedish
peoplefolk (n); folkslag (n)
Specialized synonyms for someone in Swedish
actorskådespelare; aktör (m); aktris (f)
babyspädbarn; baby
beardskägg (n)
birthfödelse
blacksvart
bulltjur
cancercancer
childbarn
crabkrabba
faceansikte (n); anlete (n); fjäs (n); nuna
fishfisk
friendkamrat; vän; väninna (f)
goatget
guinea pigmarsvin
haveäga; ha
hopehopp (n); förhoppning
interpretertolk
lifeliv
lionlejon (n)
liverlever
manmänniska (f)
matchtändsticka
mousemus; datormus
neighbourgranne
orphanföräldralöst barn
ostrichstruts
philosopherfilosof (n)
quarterfjärdedel; kvart; kvarts
rambagge; gumse
relativesläkting
simpleenkel
slaveslav; träl
sportsport; idrott
tigertiger
twintvilling
waiterkypare
whitevitt (n)