How do you say sell in Slovak?
— predávať; predať


Generic synonyms for sell in Slovak
bebyť
salepredaj (m)
Entails for sell in Slovak
givedať
Specialized synonyms for sell in Slovak
markettrh (m)
prostituteprostitútka (f); kurva (f); cundra (f)
sacrificeobeta#Slovak'obeta (f)
Antonyms for sell in Slovak
buykúpiť; nakupovať