How do you say science in Portuguese?
— ciência (f); Ciência


Generic synonyms for science in Portuguese
powerforça (f); potência (f)
Specialized synonyms for science in Portuguese
linguisticslingüística (f)
mathematicsmatemática (f)
nosenariz (m)
Examples of category for science in Portuguese
mathematicsmatemática (f)