How do you say science in Arabic?
— (Arab'علم) (IPAchar'(ʕelm)) (m); علم; تصنيف:علوم; علم


Generic synonyms for science in Arabic
powerقوة (f) (qúwwa); طاقة (f) (Taaqa)
Specialized synonyms for science in Arabic
linguisticsلسانيات (f); علم اللغة (m) (3ilm al-lúgha)
mathematicsرياضة (f) (riyɑɑḍɑ); رياضيات (riyɑḍiɑɑt)
noseأنف (m) ('anf); خشم (m) (khashm)
Examples of category for science in Arabic
mathematicsرياضة (f) (riyɑɑḍɑ); رياضيات (riyɑḍiɑɑt)