How do you say palm in Vietnamese?
— gan bàn tay; lòng bàn tay


Related synonyms for palm in Vietnamese
medalhuy chương; mề đay
Generic synonyms for palm in Vietnamese
touchđạt tới; đến; sờ; chạm
treecây
Group relationships for palm in Vietnamese
handtay; bàn tay
Specialized synonyms for palm in Vietnamese
fieldcánh đồng