How do you say open in Polish?
— otwarty (m)


Related synonyms for open in Polish
givedać; przekazać
Generic synonyms for open in Polish
countrywieś (f)
givedać; przekazać
goiść, chodzić, jechać ('by vehicle')
Category relationships for open in Polish
chessszachy (m)
mathematicsmatematyka (f)
Specialized synonyms for open in Polish
butterflymotyl (m)
grasstrawa (f)
Similar to for open in Polish
baldłysy
nakednagi (m)
wideszeroki
Antonyms for open in Polish
closezamknąć; zamykać