How do you say open in Arabic?
— مفتوح (maftuuH)


Related synonyms for open in Arabic
giveأعطى ('á3Taa)
Generic synonyms for open in Arabic
country(Arab'الريف'الرّيف) (ar-riif) (m), (Arab'الارياف'الأرْيَاف) (al-’aryaaf) (p)
giveأعطى ('á3Taa)
goذهب (ḏáhaba); (yaḏhabu)راح (rāḥa)
Category relationships for open in Arabic
chess(Arab'شطرنج) (šáṭranǰ) (m)
mathematicsرياضة (f) (riyɑɑḍɑ); رياضيات (riyɑḍiɑɑt)
Specialized synonyms for open in Arabic
butterflyفراشة (f) (faraasha)
grassحشيش (m); عشب (m) (ʕushb)
Similar to for open in Arabic
bald(Arab'أصلع), (Arab'أقرع)
nakedعاري (3aariy)
wideواسع (waasi3)
Antonyms for open in Arabic
closeأغلق ('ághlaqa)