How do you say neck in Slovak?
— krk (m); šija (f)


Terms within for neck in Slovak
throathrdlo (n)
Group relationships for neck in Slovak
bodytelo (n)
Specialized synonyms for neck in Slovak
spoonlyžica (f); lyžička (f)
Generic synonyms for neck in Slovak
earthzem (f)
landzem (f)
partčasť (f)
Related verbs for neck in Slovak
bedlôžko (n); posteľ (f)
fuckjebať, drbať, šukať, trtkať, pichať, mrdať
knowpoznať
lovemilovať sa