How do you say neck in Czech?
— krk (m); šíje (f)


Terms within for neck in Czech
throathrdlo (n)
Group relationships for neck in Czech
bodytělo (n)
Specialized synonyms for neck in Czech
spoonlžíce (f)
Generic synonyms for neck in Czech
earthzemě (f); hlína (f)
landzemě (f)
partčást (f)
Related verbs for neck in Czech
bedpostel (f); lůžko (n)
fuckmrdat; prcat; šukat; šoustat; jebat
knowznát
lovelásko (f)