How do you say neck in Scottish Gaelic?
— amhach (f); muineal (m)


Terms within for neck in Scottish Gaelic
throatsgòrnan (m)
Group relationships for neck in Scottish Gaelic
bodycorp (m)
Specialized synonyms for neck in Scottish Gaelic
spoonspàin (f)
Generic synonyms for neck in Scottish Gaelic
earthtalamh; tìr (f)
landtalamh (m), tìr (f)
partcuid (f); pàirt (f); earrann (f); cuibhreann (m)
Related verbs for neck in Scottish Gaelic
bedleabaidh (f)
fucka galla'ghalla!
knowbi eòlach air
lovegràdh neo-mheasarra (m), leannanachd (f)