How do you say language in Polish?
— język (m); mowa (f); Język (mowa)


Generic synonyms for language in Polish
wordsłowo (n)
Specialized synonyms for language in Polish
conversationrozmowa (f); konwersacja (f)
discussiondyskusja (f)
expressionmina (f), wyraz twarzy (m)
pronunciationwymowa (f)
tonguejęzyk (m)
wordsłowo (n)
Group relationships for language in Polish
songpiosenka (f)
Derivative terms for language in Polish
speakmówić