How do you say intelligence in Polish?
— inteligencja (f); Inteligencja (psychologia)


Related synonyms for intelligence in Polish
newswiadomości; wiadomość (f)
wordsłowo (n)
Specialized synonyms for intelligence in Polish
brainmózg (m)
mindumysł (m)
Generic synonyms for intelligence in Polish
informationinformacja (f)
powersiła (f)