How do you say house in Azeri?
— ev


Related synonyms for house in Azeri
familyfəsilə
theaterteatr
Generic synonyms for house in Azeri
buildinginşaat; tikmə
familyfəsilə
parthissə
Specialized synonyms for house in Azeri
cinemakinoteatr
cancerxərçəng
crabyencək
fishbalıq
goatkeçi
lionaslan
scorpionəqrəb
virginbakirə
Terms within for house in Azeri
librarykitabxana
Category relationships for house in Azeri
theaterteatr