How do you say horn in Ukrainian?
— ріг (m) (rih)


Related synonyms for horn in Ukrainian
trumpetтруба (truba)
Group relationships for horn in Ukrainian
carавто (m) (avto)
goatкозел (m) (kozel); коза (f); цап (m) (tsap)
ramбаран (barán)
Terms within for horn in Ukrainian
boneкістка (f) (kístka)
Derivative terms for horn in Ukrainian
trumpetтруба (truba)