How do you say happen in Russian?
— происходить (proisxodít’); произойти (proizojtí); (slučát’sja)случиться (slučít’sja); состояться (sostoját’sja)


Specialized synonyms for happen in Russian
breakразбиваться (razbivát’s’a); разбиться (razbít’s’a)
comeприходить (prixodít’); прийти (prijtí)
fallпадать (pádat'); упасть (upást')
giveдавать (davát’); дать (dat’); (darít’)подарить (podarít’)
goходить