How do you say happen in Polish?
— zdarzyć się; wydarzyć się; dziać się; zaistnieć; stać się


Specialized synonyms for happen in Polish
breakzłamać się (two pieces), rozbić się, połamać się (more pieces)
comeprzychodzić
fallspadać; spaść
givedać; przekazać
goiść, chodzić, jechać ('by vehicle')