How do you say good in Ukrainian?
— хороший (xoróšij)


Related synonyms for good in Ukrainian
dearдорогий (dorohýj)
nearблизький (blýz'kyj)
wellдобре (dóbre); гарно (hárno)
Similar to for good in Ukrainian
closeзачиняти (začynjáty); зачинити (začynýty)
hotгарячий (harjáčyj); жаркий (žárkyj)
whiteбілий (bìlij)
Antonyms for good in Ukrainian
badзлий (zlyj)
evilзло (n) (zlo); лихо (n) (lýxo)
illхворий (xvóryj)