How do you say geometry in Polish?
— geometria; Geometria


Examples of category for geometry in Polish
pencilołówek (m)
rightpoprawny; prawidłowy
squareskwer (m); plac (m)
translatetłumaczyć
Category relationships for geometry in Polish
mathematicsmatematyka (f)