How do you say free in Ukrainian?
— безкоштовний (m)


Generic synonyms for free in Ukrainian
giveдавати (daváty); дати (dáty)
handрука (f) (ruká)
peopleнарод (m) (naród); нація (f) (nácija)
takeбрати (bráty); взяти (vzjáty)
Specialized synonyms for free in Ukrainian
giveдавати (daváty); дати (dáty)
runбігати (bíhaty); бігти (bihtý)
Category relationships for free in Ukrainian
chemistryхімія (f) (xímija)
physicsфізика (f) (fízyka)
Attributes for free in Ukrainian
freedomсвобода (f) (svobóda); вільність (f) (víl'nist')