How do you say free in Slovak?
— oslobodiť


Generic synonyms for free in Slovak
givedať
handručička (f)
peoplenárod (m)
takebrať; vziať
Specialized synonyms for free in Slovak
givedať
sacrificeobeta#Slovak'obeta (f)
Category relationships for free in Slovak
chemistrychémia (f)
Similar to for free in Slovak
independentnezávislý
Attributes for free in Slovak
freedomsloboda (f)
Also for free in Slovak
independentnezávislý