How do you say foot in Swedish?
— mul- och klövsjuka; mulsjuka; galla (n); Fot


Related synonyms for foot in Swedish
hoofhov; klöv
Generic synonyms for foot in Swedish
organorgan (n)
walk
Specialized synonyms for foot in Swedish
bedbädd; säng
hoofhov; klöv
Group relationships for foot in Swedish
humanmänniska
human beingmänniska
legben (n)
manmänniska (f)
Terms within for foot in Swedish
heelhäl
toe
Antonyms for foot in Swedish
headhuvud (n); skalle