How do you say foot in Polish?
— pryszczyca (f); Stopa (anatomia)


Related synonyms for foot in Polish
hoofkopyto (n)
Generic synonyms for foot in Polish
organnarząd (m); organ (m)
walkiść; chodzić
Specialized synonyms for foot in Polish
bedłóżko (n)
hoofkopyto (n)
Group relationships for foot in Polish
humanczłowiek (m)
human beingczłowiek (m); istota ludzka (f)
legnoga (f)
manczłowiek (m)
Terms within for foot in Polish
heelpięta (f)
inw
toepalec
Antonyms for foot in Polish
headgłowa (f)