How do you say existence in Serbian?
— bitisanje (n), postojanje (n)


Related synonyms for existence in Serbian
creationmirozdanje, stvaranje, tvorba
universevasiona, vaseljena
Generic synonyms for existence in Serbian
stateizjaviti; izneti
Specialized synonyms for existence in Serbian
eternityvečnost (f)
lifeživljenje (n)
naturenarav; priroda
presenceprisustvo (n)