How do you say dirty in Slovak?
— špinavý


Similar to for dirty in Slovak
blackČernoch (m); Černoška (f)
bluemodrá (e.g., berlínska modrá)
Antonyms for dirty in Slovak
cleančistiť