How do you say clean in Slovak?
— čistiť


Related synonyms for clean in Slovak
lightsvietiť
plumslivka (f)
whitebiely
Generic synonyms for clean in Slovak
bebyť
takebrať; vziať
Specialized synonyms for clean in Slovak
bathekúpať
dustprach (m)
soapmydlo
vacuumvákuum
Category relationships for clean in Slovak
chemistrychémia (f)
faithviera (f)
religionnáboženstvo (n); relígia (f)
Antonyms for clean in Slovak
dirtyšpinavý