How do you say crab in Polish?
— krab (m); Kraby


Related synonyms for crab in Polish
beefwołowina (f)
bitchsuka (f); wilczyca
cancernowotwór złośliwy (m)
Generic synonyms for crab in Polish
fishryba (f)
headgłowa (f)
lousewesz (f)
personosoba (f); człowiek (m)
someonektoś
souldusza (f)
housedom (m)
Category relationships for crab in Polish
airpowietrze (n)
Derivative terms for crab in Polish
beefwołowina (f)