How do you say buffalo in Lithuanian?
— bizonas


Generic synonyms for buffalo in Lithuanian
gamežaidimas (m)
citymiestas