How do you say buffalo in Albanian?
— bizon (m)


Generic synonyms for buffalo in Albanian
bisonbizon
cityqytet