How do you say bitch in Latvian?
— kuce (f)


Related synonyms for bitch in Latvian
beefliellopa gaļa (f)
cuntpeža (f)
kickspert; spārdīt; spārdīties
Generic synonyms for bitch in Latvian
kickspert; spārdīt; spārdīties
Derivative terms for bitch in Latvian
beefliellopa gaļa (f)
kickspert; spārdīt; spārdīties