How do you say bitch in Hindi?
— कुत्तियाँ (f)


Related synonyms for bitch in Hindi
beefगोमांस (gōmānsa)
crabकेकड़ा (m) (kék.dā); केंकड़ा (m) (ké.nk.dā)
cuntचूत (f) (čūt); योनी (f) (yonī)
Derivative terms for bitch in Hindi
beefगोमांस (gōmānsa)
crabकेकड़ा (m) (kék.dā); केंकड़ा (m) (ké.nk.dā)