How do you say better in Slovenian?
— boljši (m), boljša (f), boljše (n)


Related synonyms for better in Slovenian
breakzlomiti (two pieces), razbiti (more pieces)
Generic synonyms for better in Slovenian
changespremeniti se
gooddobro (n)
Specialized synonyms for better in Slovenian
doctordoktor (m); doktorica (f)
downspodaj
helpna pomoč!